Over mijn werk - Koos Toren

Ga naar de inhoud

Over mijn werk

IJzer is één van de meest plastische materialen, je kunt het smelten, buigen, zagen, slijpen, smeden en lassen in elke gewenste vorm. Het is in die zin vergelijkbaar met klei, maar sterker, een klein deel kan gemakkelijk een groot gewicht dragen. IJzer is een materiaal dat niet iedereen meteen aanspreekt. Veel mensen associëren het met 'koud, hard en weinig buigzaam'. IJzer moet je leren kennen om het te kunnen waarderen. Pas als het een definitieve vorm heeft en een warme roestkleur krijgt, lijkt het de toeschouwer langzaam tot zich toe te laten.
In mijn beelden probeer ik een spanning op te roepen tussen tegendelen, enerzijds de zwaarte, vooral bij ijzer een kracht die naar de aarde trekt, en anderzijds lichtheid, het opstijgen naar de ruimte. De vorm of figuur die ontstaat tekent zich af in de ruimte. De vorm bestaat juist door de omringende ruimte. Zij heeft op zich geen betekenis maar krijgt die door onze eigen waarneming. Die wordt beïnvloed door wie wij zijn en door onze ervaringen waardoor we zelf invulling en betekenis geven aan wat we zien.

Ik vind het daarom belangrijk dat mijn werk geen weergave is van de werkelijkheid of van de natuur die de kijker een bepaalde kant op stuurt. Liever wil ik de toeschouwer uitnodigen in de eigen intuïtie en fantasie te blijven en door langer te kijken een betekenis toe te kennen.

Voor mij is het maken van kunst een balanceren tussen ontwerp en toeval. Soms heb ik iets in mijn hoofd wat ik wil maken, maar gaandeweg laat ik me als vanzelf leiden door wat zich onder mijn handen ontwikkelt. Verstoringen in mijn plan, fouten of mislukkingen geven er een nieuwe draai aan en er ontstaat iets anders.. Mijn beelden zijn dan ook experimenten, zoektochten en vaak het resultaat van een ongezochte vondst. Voor mij een verrijking, kunst geeft stof tot nadenken, kunst is als het leven zelf!
Terug naar de inhoud